Бекет МЫРЗАҒҰЛҰЛЫ

3bet_f112Бекет ата Мырзағұлұлының қабілетін, қызметі мен жеке басына тəн жаратылысын сипаттайтын ерекше төрт қасиеті болған:
Біріншісі – халықтың тəуелсіздігі жолында
жауларға қарсы күреске белсене араласқан батыр;
екіншісі – ғылымның қиын жолымен жүріп өтіп, балаларды білім нəрімен сусындатқан ағартушы;
үшіншісі – ежелгі дəстүр бойынша көптеген елді мекендерде мешіттер мен мед-реселерге арнап ғимараттар салған сəулетші;
төртіншісі – мүсəпірлер мен ауруларға қол ұшын берген ерекше дарынды, атпал азамат жəне маңызды оқиғаларды болжай білген сəуегей.
(Пір Бекет ата туралы 6-беттен оқи аласыңдар.)

ПІКІР ЖАЗУ